Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


udostepnianie_serwerow

Udostępnianie serwerów innym użytkownikom

W TitanAXE można łatwo zarządzać usługami wspólnie z osobami współpracującymi w utrzymaniu serwera. Aby udostępnić usługę innej osobie należy wykonać następujące czynność:

 1. Wybrać serwer z listy
 2. W menu Zarządzanie w sekcji Udostępnianie serwera kliknąć przycisk Dodaj użytkownika
 3. Podać adres e-mail osoby, której chcemy udostępnić serwer - użytkownik musi być już zarejestrowany w serwisie TitanAXE
 4. Po dodaniu osoby, należy jej przyznać lub zabrać uprawnienia, klikając odpowiednie ikonki

Dostępne uprawnienia

Oto lista dostępnych uprawnień, jakie można nadać współpracownikowi do naszej usługi:

 • Zarządzanie stanem serwera - użytkownik może uruchomić, zatrzymać lub zrestartować serwer
 • Kopie zapasowe - użytkownik może wykonywać kopie zapasowe serwera i przeglądać listę już wykonanych kopii
 • Reinstalacja, zmiana wersji i przywrócenie z backupu - użytkownik może wykonać reinstalację serwera, zmienić wersje silnika, przywrócić serwer z kopii zapasowej i edytować Harmonogram zadań. Dodatkowo może zarządzać domenami przypisanymi do serwera. Uprawnienie powinno się łączyć z:
 • Pełny dostęp do plików i konfiguracji - użytkownik otrzymuje pełny dostęp do FTP, WebFTP i konfiguracji serwera
 • Dostęp do bazy danych MySQL - dostęp do zarządzania bazą danych MySQL przypisaną do serwera
 • Dostęp do strony WWW - dostęp do strony WWW przypisanej do serwera oraz widok przychodów z ItemShop
 • Dostęp do logów serwera - użytkownik dostaje możliwość podglądania logów serwera - tylko do odczytu - nie może wysyłać poleceń do konsoli, aby była możliwość pisania po konsoli należy dodać:
 • Dostęp do konsoli - użytkownik może wysyłać polecenia do serwera z konsoli w panelu
udostepnianie_serwerow.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/03 11:04 przez marcinc