Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


hosting_email

Hosting E-mail

W tej sekcji znajdziesz podstawowe informacje na temat hostingu e-mail dostępnego w TitanAXE. Dzięki hostingowi e-mail, można odbierać i wysyłać pocztę z własnej domeny.

Zakup hostingu E-mail

Każdy użytkownik serwisu TitanAXE ma możliwość wykupienia tzw. planu hostingowego E-mail. Aby tego dokonać, należy:

 • Zaloguj do Titan Panelu: https://titanaxe.com/panel
 • Przejdź do menu Konta E-mail w sekcji Usługi Web
 • Wybierz odpowiedni plan
 • Wybierz, czy hosting ma być automatycznie odnawiany po wygaśnięciu
 • Wybierz, czy chcesz skorzystać z promocji 10% przy zakupie hostingu na 360 dni
 • Dokonaj zakupu

Rozpoczęcie korzystania z hostingu E-mail

Do korzystania z hostingu E-mail konieczne jest posiadanie własnej domeny. Razem z hostingiem nie dostaje się żadnej domeny gratis. Domena może być dowolna, może być zakupiona w TitanAXE lub u innego dostawcy.

Dodawanie domeny

Aby hosting E-mail wiedział, w jakich domenach posiadasz skrzynki pocztowe, należy je najpierw dodać do swojego planu hostingowego. W tym celu należy:

 • W Titan Panelu przejdź do menu Konta E-Mail
 • W sekcji Domeny dodane do hostingu e-mail kliknij przycisk Dodaj domenę
 • Wybierz domenę z listy i kliknij przycisk Dodaj domenę
  • Jeżeli posiadasz domenę na innym hostingu, wybierz z listy – domena z innego hostingu – - będzie wymagane ręczne skonfigurowanie jej, aby mogła działać.

Konfiguracja domeny

Jeżeli wybrałeś domenę zakupioną w TitanAXE, to nie musisz nic robić. Panel automatycznie już ją skonfigurował. Teraz musisz poczekać do kilku godzin, na rozpropagowanie się zmian na serwerach DNS na całym świecie.

Aby skonfigurować domenę zakupioną na innym hostingu należy:

 • Zalogować się do panelu tamtego hostingu
 • Odszukać konfigurację strefy DNS dla tej domeny
 • Wprowadzić zmiany w strefie
  • Usunąć wszystkie rekordy MX
  • Usunąć rekordy TXT, które w swojej wartości posiadają wyrażenie zaczynające się od v=spf1
  • Dodać rekord MX z wartością prezentowaną w Titan Panelu podczas dodawania domeny
  • Dodać rekord TXT, tak jak wyżej
 • Zapisać zmiany
 • Odczekać kilka godzin na rozpropagowanie się zmian po serwerach DNS

Przykładowy wygląd okna dodawania zewnętrznej domeny - zwróć uwagę, że wszystkie wymagane do skonfigurowania domeny informacje są tam podane:

Dodawanie konta E-mail

Po zdefiniowaniu domeny, można przystąpić do tworzenia kont pocztowych. W tym calu należy:

 • W Titan Panelu przejdź do menu Konta E-Mail
 • W sekcji Konta e-mail kliknij przycisk Dodaj konto e-mail
 • Podaj nazwę konta, np. Twoje imię lub pseudonim - bez polskich znaków i innych znaków specjalnych, oprócz -, _ i .
 • Wybierz domenę, w której ma zostać utworzone konto E-mail
 • Podaj hasło, które ma co najmniej osiem znaków, jedną cyfrę i jeden znak specjalny
 • Wybierz limit rozmiaru skrzynki (maksymalną przestrzeń dyskową, zajmowaną przez wiadomości w tej skrzynce)
 • Kliknij Dodaj konto

Formularz dodawania konta e-mail:

Zmiana hasła i przydziału dysku konta E-mail

W każdej chwili można zmienić hasło dla konta oraz jego przydziału dysku, aby tego dokonać, wykonaj:

 • W Titan Panelu przejdź do menu Konta E-Mail
 • W sekcji Konta e-mail kliknij wiersz w tabeli, który reprezentuje odpowiednie konto e-mail
 • Podaj nowe hasło lub zmień limit przydziału dysku
 • Kliknij przycisk Wprowadź zmiany

Usuwanie konta e-mail

Aby usunąć konto e-mail należy:

 • W Titan Panelu przejdź do menu Konta E-Mail
 • W sekcji Konta e-mail kliknij ikonę kosza na śmieci, przy odpowiednik wierszu
 • Zatwierdź usunięcie konta poprzez kliknięcie przycisku Usuń konto.

Przekierowania poczty

W hostingu E-mail w TitanAXE jest możliwość tworzenia przekierowań wiadomości, na inne adresy e-mail. Dla przykładu można zdefiniować imienne skrzynki dla użytkowników, np. adam@moja-domena.pl oraz ewa@moja-domena.pl, a następnie dodać przekierowanie: kontakt@moja-domena.pl, któr przekieruje wszystkie wiadomości wpadające na adres kontakt@moja-domena.pl do adresów adam oraz ewa w tej samej domenie.

Aby skonfigurować przekierowanie poczty, należy:

 • W Titan Panelu przejdź do menu Konta E-Mail
 • W sekcji Przekierowania poczty kliknij przycisk Dodaj przekierowanie
 • Podaj nazwę przekierowania, np. kontakt
 • Wybierz domenę z listy
 • W polu na dole, wpisz wszystkie adresy e-mail, na które będzie przekazywana poczta. Adresy oddziel od siebie znakiem spacji lub entera
 • Zatwierdź przyciskiem Dodaj przekierowanie

Korzystanie z kont E-mail

Pocztę możesz odbierać i wysyłać korzystając z klienta pocztowego na swoim komputerze lub poprzez tzw. WebMail - czyli klienta pocztowego dostępnego przez przeglądarkę.

Klient poczty E-mail

Popularnymi klientami poczty są programy takie jak: Mozilla Thunderbird, Poczta w Windows 10 lub Mail na MacOS X. Wszystkie klienty konfiguruje się podobnie. Szczegółów dotyczących ich konfiguracji należy szukać w dokumentacji producenta tego oprogramowania. Poniżej przedstawiamy podstawowe parametry serwerów pocztowych, które trzeba podać przy dodawaniu konta do klienta pocztowego.

 • Adres serwera poczty przychodzącej IMAP i POP3 oraz jego porty są podane w Panelu, np. mail1.titanaxe.com, porty IMAP - 465, POP3 - 995.
 • Serwer poczty wychodzącej SMTP - adres i port podane w panelu.
 • Nazwa użytkownika: zawsze podaj pełny adres e-mail, np. adam@moja-domena.pl
 • Hasło: to, które zdefiniowano przy dodawaniu konta
 • Szyfrowanie: SSL/TLS, metoda uwierzytelniania: normalne hasło.

WebMail

Aby skorzystać z webmail, należy wykonać następujące kroki:

 • Przejdź na stronę podaną w Titan Panelu, w sekcji Szczegółu hostingu e-mail, w pozycji: Webmail, np. mail1.titanaxe.com. Przejście na inny adres, spowoduje, że nie będzie można się zalogować. Sprawdź dokładnie adres serwera (wszystkie są takie same dla ułatwienia).
 • Wprowadź swoje dane logowania na formularzu: pełny adres e-mail oraz hasło

Częste pytania

Wysłałem maila na swoją skrzynkę i nie doszedł

W sytuacji, kiedy wysyła się wiadomość e-mail na swoją nową skrzynkę w TitanAXE, może zdarzyć się, że jej dostarczenie będzie opóźnione. Spowodowane to jest mechanizmem gray list, który odrzuca wiadomości z niektórych serwerów / domen i prosi o ponowne ich wysłanie. Takie działanie zabezpiecza przez komputerami w sieci botnet, które są głównym źródłem SPAM'u. Wiadomość zostanie dostarczona w ciągu 15 minut.

Moje wiadomości wpadają do SPAMu!

Większość dużych dostawców poczty e-mail stosuje domyślną akcję „wrzuć do spamu” dla każdej nieznanej domeny, która dopiero zaczęła obsługiwać e-maile. Tak działa np. GMail. Twoja poczta może (ale nie musi) wpadać do spamu. Wystarczy zaznaczyć, że ta wiadomość jest pożądana i serwer GMail nauczy się, że to nie jest SPAM.

Drugim problemem jest niepoprawne skonfigurowanie rekordu TXT zawierającego definicję SPF. SPF to podstawowe zabezpieczenie, które potwierdza, że poczta wychodząca z danego serwera z danej domeny jest pożądana i domena „wyraża zgodę” na wysyłanie wiadomości w jej imieniu przez serwer pocztowy.

hosting_email.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/22 17:28 przez marcinc