Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


harmonogram_zadan

Harmonogram zadań

Harmonogram zadań służy do automatyzowania procesów związanych z daną usługą. Pomaga zaplanować zadania, jakie mają się wykonać na serwerze. Zadania możliwe do skonfigurowania w TitanAXE to:

  • Wykonanie kopii zapasowej - system automatycznie wykona kopię zapasową o określonej godzinie
  • Start serwera - system uruchomi serwer o zadanej godzinie, gdy był wyłączony
  • Stop serwera - system wyłączy serwer o zadanej godzinie, gdy był włączony
  • Restart serwera - system zrestartuje serwer o zadanej godzinie, jeżeli był włączony
  • Wysłanie komendy do konsoli - system wyśle podaną komendę o zadanej godzinie do konsoli serwera

Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych

Do podstawowych zastosowań harmonogramu zadań należy automatyczne wykonywanie kopii zapasowej.

Aby zaplanować wykonywanie automatycznych kopii zapasowych, należy wykonać następujące kroki:

  1. Wybrać serwer z listy
  2. Przejść do menu Harmonogram zadań
  3. Kliknąć przycisk Dodaj zadanie
  4. Ustawić godzinę, o której ma się wykonać kopia zapasowa
  5. Zatwierdzić okno dialogowe

Uwaga! Oprócz przestrzeni na kopie zapasowe, każdy serwer ma ograniczoną liczbę możliwych do przechowywania kopii zapasowych, zwykle ta wartość wynosi 5. To znaczy, że będzie przechowywane 5 najnowszych kopii zapasowych serwera. Po przekroczeniu tej wartości, wszystkie nadmiarowe kopie zapasowe są automatycznie usuwane, zaczynając od najstarszej.

harmonogram_zadan.txt · ostatnio zmienione: 2020/02/22 08:46 przez marcinc