Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dodatkowe_publiczne_porty

Dodatkowe publiczne porty

Wszystkie serwery hostowane w TitanAXE są uruchamiane w VPS (Virtual Private Server, czyli wirtualny serwer prywatny), w wirtualnej sieci LAN (vLAN). Cechą takiego rozwiązania jest całkowita separacja serwerów między sobą, chociaż hostowane są na jednym serwerze fizycznym (dedykowanym).

Użycie vLAN powoduje, że serwery nie są dostępne z sieci Internet, dlatego wymagane jest przekierowanie jednego (lub kilku) portów publicznego IP serwera głównego na port prywatny serwera np. Minecraft. Publiczne adresy serwera są podane w panelu, w menu zarządzanie, w sekcji „Parametry serwera”.

Publiczne porty

Każdy serwer ma domyślnie przekierowane porty, poniżej znajduje się spis portów publicznych. Numer portu publicznego można wyliczyć, biorąc port podstawowy i dodając do niego daną liczbę - po ukośniku podano przykładowy port publiczny, przy porcie bazowym 30010. Przy konfigurowaniu np. DynMapy, należy po stronie konfiguracji pluginu ustawić port, np. 8123, ale z zewnątrz będzie dostępny pod portem, w podanym przykładzie: 30012 (port bazowy 30010 +2).

Minecraft

  • +0 / 3001025565 - port query UDP
  • +1 / 3001125575 - zdalne zarządzanie RCon TCP
  • +1 / 3001125575 - dodatkowy port UDP (np. Voice Chat)
  • +2 / 30012 8123 - dodatkowy port TCP
  • +3 / 30013 8124 - dodatkowy port TCP
  • +4 / 30014 8125 - dodatkowy port TCP

Uwaga! Ruch po protokole UDP może być czasowo lub trwale niedostępny - jest to usługa dodatkowa, która nie jest niezbędna do działania serwera Minecraft.

Komunikacja po adresach prywatnych

W przypadku, gdy serwery gier są na tym samych serwerze dedykowanym (taki sam adres, np. p50.titanaxe.com), komunikacja po portach publicznych nie działa. Należy posługiwać się wówczas adresami prywatnymi, np. 10.0.1.23 i portem prywatnym ustawionym w konfiguracji serwera.

dodatkowe_publiczne_porty.txt · ostatnio zmienione: 2021/10/31 12:27 przez marcinc