Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dodatkowe_publiczne_porty

Dodatkowe publiczne porty

Wszystkie serwery hostowane w TitanAXE są uruchamiane w VPS (Virtual Private Server, czyli wirtualny serwer prywatny), w wirtualnej sieci LAN (vLAN). Cechą takiego rozwiązania jest całkowita separacja serwerów między sobą, chociaż hostowane są na jednym serwerze fizycznym (dedykowanym).

Użycie vLAN powoduje, że serwery nie są dostępne z sieci Internet, dlatego wymagane jest przekierowanie jednego (lub kilku) portów publicznego IP serwera głównego na port prywatny serwera np. Minecraft.

Publiczne porty

Każdy serwer ma domyślnie przekierowane porty, poniżej znajduje się spis portów publicznych. Numer portu publicznego można wyliczyć, biorąc port podstawowy i dodając do niego daną liczbę - po ukośniku podano przykładowy port publiczny, przy porcie bazowym 30010:

Minecraft

  • +0 / 3001025565 - port query UDP
  • +1 / 3001125575 - zdalne zarządzanie RCon TCP
  • +2 / 30012 8123 - dodatkowy port TCP
  • +3 / 30013 8124 - dodatkowy port TCP
  • +4 / 30014 8125 - dodatkowy port TCP

Port prywatny serwera gry jest taki sam jak port publiczny.

dodatkowe_publiczne_porty.txt · ostatnio zmienione: 2018/03/28 15:03 przez marcinc